De auteur

De behoefte om een boek te schrijven is ontstaan uit ongenoegen en onbegrip ten aanzien van heersende maatschappelijke en juridische normen.
Begrijpelijk en aanvaardbaar is voor mij dat binnen de omlijning van een maatschappij orde en regels in de vorm van wetten dienen te worden aanvaard en gerespecteerd. Kaders bieden duidelijkheden, structuren kunnen door haar begrenzing rust en veiligheid bieden. Tevens kunnen kaders beklemmend zijn, onveilig, rusteloosheid creëren en creatief dodend zijn.

Ieder mens bezit een dosis talenten en zij zijn zichzelf verplicht om tijd en ruimte te ontwikkelen om hun talenten vorm te kunnen geven. Eén van mijn talenten heeft de naam: “Vrijheid”.
Mijn vrijheid is begonnen bij een zoektocht naar mijzelf, die vele jaren heeft geëist. Uiteindelijk ontdekte ik dat “Vrijheid” voor mij het volgende betekende: “mijzelf mogen zijn, mijzelf mogen ontplooien, mijn eigen gekozen weg mogen volgen en mijn naasten lief te hebben. Hierbij telkens heersende wetten respecterend”. Een liefdevolle leerweg bracht mij uiteindelijk bij mijn innerlijke, daar waar voor mijn vrijheid ruimte en acceptatie heerst.